Grannsamverkan informerar 2015-07-14

Hej!

Under perioden 10/6–14/7 har det anmälts 5 st inbrott i bostad i Lerums kommun.

10/6 Fornminnesvägen, Gråbo, uppbruten altandörr.

22/6 Jonseredsvägen, uppbruten altandörr, inbrottet avbrutet då larmet löste ut.

22/6 Kullgårdsvägen, inbrott i lägenhet, uppbruten entrédörr.

18-23/6 Godhemsbacken, Lerum, försök till inbrott, brytmärken på fönsterlist.

22-23/6 Hultgrens väg, Lerum, uppbruten altandörr. Troligt samband med inbrottsförsöket på Godhemsbacken.

 

Flera av inbrotten har skett under dagtid och då ägarna har varit bortresta.

Då vi är bortresta och våra bostäder står tomma blir det extra lockande i tjuvarnas ögon.

Prata ihop er med grannarna om tillsyn och gör vad ni kan för att era bostäder skall se ”bebodda” ut när ni är bortresta.

Ca 35 inbrott i bostad hittills i år vilket är i linje med förra året. Inbrotten är spridda i alla kommundelar med en viss koncentration till de centrala delarna av Lerum, norr om E20.

På kartbilden nedan kan ni få en uppfattning var inbrotten har skett. Varje grön markering visar ett inbrott. Skalan gör att några närliggande inbrott går in under samma punkt.