Grannsamverkan informerar 2015-09-21

F.k.Under helgen har det anmälts ytterligare två bostadsinbrott i kommunen.

18-19/9 Ljungbackenvägen, Lerum
18-19/9 Hävdedalsvägen, Lerum

Det är troligen samma gärningsman/gärningsmän som begått dessa två inbrott då adresserna ligger i omedelbar anslutning till varandra.

Det finns grannsamverkan i anslutning till dessa två adresser, hör er för bland grannarna om någon gjort iakttagelser som kan sättas i samband med dessa inbrott.

Stefan Holm
Lerumspolisen