Avfall och återvinning

I föreningen har vi tillgång till fyra stycken sopkärl som är avsedda för hushållssopor, samt två kärl för hushållskompost. Dessa är belägna på gaveln till den första carport längan. Tänk på att alltid stänga igen sopkärlen efter er så slipper vi ohyra.

Tidningar, kartonger, glas m.m. slängs på närmaste återvinningsstation (Ölslanda Lycka).

Återvinningscentralen Hultet finns också. Se öppettider på deras hemsida.