Arbetsgrupper

För att hålla höja gemenskapen och sänka kostnaderna så har Brf Olver olika arbetsgrupper där vi gärna ser våra medlemmar deltar på bästa sätt.

  • Tvättstugegruppen håller koll på tvättstugan och se så den är ren och fin.
  • Markgruppen klipper gräs och håller våra grönytor fina under sommaren.
  • Vid tillfälle/behov finns även en byggrupp