Historia

1987 var Lerumsbostäders nya radhusområde, Olvers väg Ölslanda, klart för inflyttning. De första hyresgästerna fick besöka Lerumsbostäders kontor och göra det val som var möjliga, som vanligt val av tapeter men även också vilken färg på dekorranden i badrummen, blå eller rosa.

Alla nyinflyttade fick en pärm “Till Husbehov” med information av tydligt 80-talssnitt.

25 september 1992 kallades alla hyresgäster till ett stormöte efter att Lerumbostäder meddelat att fastigheten Olvers väg 1-65 skulle avyttras. Alla hyresgäster hade så s.k Hembud = förköpsrätt. Brf Olver blev då bildat.
12 oktober samma år hade Brf Olver möte med SBC (Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation) där beslöts det att teckna köpekontrakt 19 oktober och att genomföra teknisk besiktning, fullständig fastighetsvärdering och lägenhetsvärdelista med komplett värdering.
1 december var allt klart och tillträdet genomfördes.

1992 havereade den fasta växelkursen pågrund av valutaspekulation. För att försvara kronkursen höjdes marginalräntan mycket kort mellan 16-21 september till 500%.
Detta gjorde att priset för bostadsrätterna (ca 100 000kr) inte var det största problemet för att köpa lägenheterna, det var räntan.
Efter lyckade förhandlingarna med banken fick vissa boende den fantastiskt förmånliga räntan 16%.

Ett sort tack för denna tillbakablick vill vi rikta till två av våra boende som varit med sedan inflyttningen 1987.