Viktigt meddelande!

Som de flesta av er vet ska det byggas 33 lägenheter på grannfastigheten Ölslanda 13:1 (gamla Wittegården).
I samband med byggnationen kommer det utföras sprängningsarbeten och därför ska ÅF Sprängkonsult utföra besiktning av Vår fastighet, både invändigt och utvändigt. Detta utförs tisdag 2015-07-07 kl. 8.30-16.30 enligt brev alla fått från ÅF Sprängkonsult. Det är viktigt att besiktningsföretaget får tillgång till alla lägenheterna. Skulle det uppstå några skador i samband med sprängningsarbetena är de som är ansvariga för nybygget skyldiga att stå för kostnaden av ev. reparationer som skulle kunna behövas.

Det är i Ditt intresse att besiktningsföretaget får tillgång till just Din lägenhet för om ytskikt (t.ex. kakel i badrum) skadas är det Du själv som bostadsrättsinnehavare som får stå för kostnaden för reparationen om det inte går att bevisa att det är sprängningen som orsakat skadan. Att det utvändiga och stommen blir besiktat är föreningens ansvar och därmed alltså medlemmarnas gemensamma ansvar. Alltså är det viktigt att besiktningen blir fullständig på utsatt datum!

Kostnaden för besiktningen ligger inte på oss utan på Borohus AB.

Det är olyckligt att detta måste ske mitt under semesterperioden men det är tyvärr inget vi i styrelsen kan påverka.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma den 7/7 kan nyckel lämnas till Maria, lgh.23, tel. 0735-793840 eller till någon granne (isåfall behöver ni meddela Maria vem som har nyckeln).

Om ni vill boka exakt tid inom det angivna tidsintervallet kontakta ÅF Sprängkonsult (enligt tidigare utskickat brev).

Styrelsen