Besiktning av vindar – lördag 24 februari

Under takbytet på våra carportar som görs på lördagar behöver containrarna stå kvar till måndagen då upphämtning av dem inte kan ske under helgen.

Då det har varit svårt att se utifrån hur skadade exempelvis masonitskivor är behöver detta kontrolleras inifrån vinden. Redan nu på lördag 24 februari kommer våra byggkonsulter Christer och Patricia från Tellstedt att genomföra en kontroll av detta på alla vindar i området. De kommer att starta kl. 09.00. Om ni inte är hemma under lördagen och har möjlighet att öppna för dem kan ni lämna en nyckel till Annika (lgh 49) eller Sven-Gunnar (lgh 59).

Om någonting behöver bytas på er vind kommer det avtalas en tid med VGBT för att åtgärda dessa skador.