Containers under takbyte

Under takbytet kan det hända att containers behöver stå inne på tomterna. Det kan även hända att containers står kvar under natten om de är tomma.