Städdag 4 juli

Till vår gemensamma SOMMARSTÄDDAG SÖNDAGEN DEN 4 JULI !!!

Samling vid garaget klockan 10.00.

Vår gemensamma trädgård behöver lite omvårdnad.

Buskar och träd behöver klippas, rabatter rensas.

Vi från styrelsen kan informera om att lekplatsen skall byggas om under augusti/september.

Vi grillar korv klockan 12.30.

Hoppas vi blir många.

Styrelsen