Viktig information ang. genomgång av pannor

Föreningen har tecknat avtal med Elterm om genomgång av våra pannor på hösten varje år. Detta för att upptäcka mindre fel och åtgärda dem innan de hinner bli större och på så sätt minska våra kostnader för reparationer av pannor.

Genomgången skall utföras under vecka 45:

Onsdagen 6/11  Mellan kl.07.30-16.00   Lgh.1-21 

Torsdagen 7/11  Mellan kl.07.30-16.00  Lgh.23-43

Fredagen 8/11    Mellan kl.07.30-16.00  Lgh.45-65

Elterm tar lägenheterna i nummerföljd. Tänk på att flytta undan saker så de kommer åt pannan.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan nyckel lämnas till Sven-Gunnar, lgh.59 senast tisdag kväll om er pannas genomgång är på onsdagen.

Är er pannas genomgång på torsdagen resp. fredagen kan nyckel lämnas till Maria, lgh.23 senast onsdag resp. torsdag kväll.

Det är viktigt att Elterm kommer in i alla lägenheter de dagar som de planerat så alla pannor blir kontrollerade, uppstår fel på pannan p.g.a. att bostadsrättshavaren missköter pannan kan det medföra att hen får stå för kostnaden för reparation själv.

Vid frågor kontakta Maria lgh.23.