Märk upp cyklar & tvättlås

Vi behöver rensa ut bland gamla cyklar. Märk därför upp era cyklar senast 18 november. Cyklar som inte är uppmärkta till detta datum kommer att ställas ut intill komposten. Cyklar som saknar ägare kommer att omhändertas.

Det finns också ett par omärkta tvättlås för bokning. Märk även upp dessa innan 18 november annars riskerar dessa att försvinna.