Gemensam målar/städdag Söndagen 9/7 kl10:00

Vi kommer att ha gemensam målar/städning av trädgården Söndagen den 9 juli.

Vi behöver rensa ogräs, göra en del målningsarbeten mm.

Som alltid träffas vi vid garaget klart 10.00.

Som alltid så avslutar vi med att äta någonting tillsammans när vi är klara.

Välkomna!
Styrelsen