Grannsamverkan informerar 2015-03-06

Hej!

Sedan förra utskicket, 2/1, har det anmälts 16 st bostadsinbrott i kommunen. Detta är på samma nivå som förra året och får anses vara en ganska låg siffra rent statistiskt.

Vi ser inga särskilt utsatta områden eller några nya trender när det gäller tillvägagångssätt. Det absolut vanligaste är fortfarande att man bryter sig in via fönster och tillgriper smycken, kontanter och Ipad/datorer.

I flera fall har det stannat vid försök till inbrott då gärningsmännen blivit avbrutna/skrämda eller p.g.a. att det funnits larm/bra lås i fastigheterna.

Det har säkrats spår på flera av brottsplatserna och det är ofta med hjälp av dessa som vi kan identifiera och lagföra gärningsmännen. Jag påminner om vikten av att vistas så lite som möjligt på en eventuell brottsplats innan vi hunnit göra en teknisk undersökning.

Inbrotten/inbrottsförsöken har skett på följande platser:

3/1, Seatons strand, Lerum

3-4/1, Bredehall, Lerum

6/1, Ljunglidsvägen, Floda

10/1, Vitljungsvägen, Floda

14/1, Väverivägen, Tollered

14/1, Södra Rydsbergsvägen, Lerum

16/1, Pilgränd, Floda

22/1, Knavravägen, Stenkullen

23/1, Sköldvägen, Stenkullen

2/2, Sköldvägen, Stenkullen

2/2, Hovgårdsvägen, Sjövik

5-6/2, Stora Bråtavägen, Lerum

2-4/2, Skolvägen, Floda

26/2, Branta Liden, Lerum

4/3, Kantor Edgrens väg, Lerum

4/3, Kantor Edgrens väg, lerum

Fortsätt att vara vaksamma och tipsa polisen på tfn 114 14.

Hälsningar

Stefan Holm
Lerumpolisen