Grannsamverkan informerar 2014-07-23

Följande iakttagelser har gjorts av boende på Lars Hägers väg och Skogsstigen i Aspenäs i Lerum.

Under v29 ringde en okänd kvinna på dörren till en fastighet på Skogsstigen och utgav sig vara från något larmföretag, oklart vilket. Fastigheten är utrustad med larm och hade inbrott förra året. Kvinnan hade inga speciella kläder/uniform som antydde att hon arbetade för något företag, hon hade inte heller någon id/legitimation som visade på detta. Kvinnan sa att larmföretaget gjorde en undersökning p.g.a. klagomål på bl.a. service och att detta var anledningen till besöket och att hon därför behövde ställa lite frågor.

Kvinnan släpptes inte in i bostaden eftersom de boende fick känslan av att det hela inte stämde och allting kändes lite ”flummigt”.

Boende i en fastighet på Lars Hägers väg har under några veckor fått många telefonsamtal från okänt nr. När man svarat så har den som ringt upp lagt på luren.

Det kan inte uteslutas att dessa händelser kan vara förberedelse till inbrott och att man på detta sätt vill se om någon är hemma i fastigheterna. Vi vet att gärningsmännen gärna vill förvissa sig om att ingen är hemma innan de börjar bryta sig in i en fastighet.

Sprid informationen i era grannsamverkansgrupper och var lite extra vaksamma på denna typ av händelser.

Om det är någon som gjort liknade iakttagelser vill vi att ni tipsar polisen om detta via tfn 114 14.

Hälsningar
 
Stefan Holm
Lerumspolisen