Uppmaning angående våra sopor!

Hej alla grannar!

En liten uppmaning ang. våra sopor, gå gärna några extra steg till den innersta soptunnan o släng påsen. Ibland är det så fullt i de första tunnorna att om man slänger där går det inte att stänga locket, har hänt en del att locket varit öppet och skatorna drar ut sopor på parkeringen. Vi kan även få problem med råttor om locken inte är stängda.

Trevlig sommar!

Styrelsen