Grannsamverkan informerar 2015-05-06

Hej!

Under perioden 7/3–5/5 har det anmälts 7 st bostadsinbrott i Lerums kommun (försök/fullbordat brott). Motsvarande siffra förra året var 10 st.

Vi ser inga särskilt utsatta områden eller några nya trender när det gäller tillvägagångssätt. Gärningsmännen bryter sig in via fönster/altandörrar som ligger insynsskyddat och tillgriper framförallt smycken och elektronik.

Vi har säkrat spår från flera av brottsplatserna, tänk på att försöka vistas så lite som möjligt på en eventuell brottsplats innan vi hunnit göra en teknisk undersökning.

Inbrotten/inbrottsförsöken har skett på följande platser:

11-12/3, Vitljungsvägen, Floda, (försök)

15/3, Ängsvägen, Gråbo

15/3, Flaketjärnsvägen, Gråbo

21/3, Bygrindsvägen, Lerum

10-24/3 Låddegårdsvägen, Gråbo, (försök)

1-3/5, Torpadalsstigen, Lerum

1-3/5, Furuvägen, Lerum

Jag har fått några frågor angående stöldmärkning av värdesaker med hjälp av s.k. märk-DNA. Detta är en ganska ny metod i Sverige och vad jag vet har polisen ännu ingen utbredd erfarenhet av denna metod. Polisen i Stockholm har varit delaktig i något projekt med denna märkning men jag har inte tagit del av någon utvärdering av detta.

Metoden/produkten saluförs bl.a. via svenska stöldskyddsföreningen och man kan läsa mer om detta på deras hemsida/länk  https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/Produkter-tjanster/SSF-DNA-markning/

Denna metod av märkning ingår dock inte i grannsamverkanskonceptet utan är något som man får bekosta själv. Jag vet inte om det blir någon ändring på detta i framtiden.

Om man har DNA-märkt sina värdesaker är det viktigt att detta framgår i anmälan vid ett eventuellt inbrott.

Hälsningar 
Stefan Holm
Poliskommissarie
Lerumspolisen