Extrainsatt medlemsmöte! Onsdag 2015-04-08!

OBS!!! Kort varsel!!!

Inbjudan till medlemsmöte med information angående nybygge på grannfastigheten (gamla Wittegården) onsdagen den 8/4 kl.19.00 i samlingslokalen.

Styrelsen