Gemensamhetslokal & Övernattningsrum

Gemensamhetslokalen är till för dom boende och lånas ut mot en deposition på 200kr.
Lokalen skall besiktigas före och efter användning av den som lånar ut nyckeln.
Kvällsaktiviteter i lokalen får inte hålla på längre än till kl 01:00.

För utlåning av gemensamhetslokal kontaktas Gunnel Arvidsson lgh 27 eller Peter Nyström lgh 31.