Påminnelse

HASTIGHET PÅ GÅRDEN
Då det har framkommit bilar i hög hastighet inne på gården vill vi påminna om säkerheten. Håll en låg fart om ni kör in med bil på området. Hastigheten får inte vara högre än gångfart. Det är skymd sikt med kurvor och buskar – du ska hinna stanna om barn leker och kliver ut på vägen. Parkering får inte heller ske inne på området – det är en räddningsväg och eventuella räddningsfordon ska kunna ta sig fram. Om du har besökare som kör in på området ansvarar du som boende att förmedla vad som gäller.

UPPMÄRKNING AV CYKLAR
Vi har tidigare gått ut med att cyklar ska märkas ut. Behåll gärna märkningen då vi kommer att rensa ut cyklar som inte är uppmärkta under städdagen i vår.