Underhåll pannor

Föreningen har tecknat avtal med Elterm om genomgång av våra pannor på hösten varje år. Detta för att upptäcka mindre fel och åtgärda dem innan de hinner bli större och på så sätt minska våra kostnader för reparationer av pannor.

Det är viktigt att Elterm kommer in i alla lägenheter de dagar som de planerat så alla pannor blir kontrollerade. Om bostadsrättshavaren ej ger tillträde till lägenheten vid servicetillfället eller fel uppstår p.g.a. misskötsel av pannan kan det medföra att bostadsrättshavaren själv får stå för kostnad av reparation.

Genomgången skall utföras under vecka 46:

Måndagen 15/11 Mellan kl.08.00-15.30

Tisdagen 16/11  Mellan kl.08.00-15.30

Tiderna är ungefärliga och det är svårt att beräkna hur många pannor Elterm hinner per dag. Det beror på om det är många småfel som går att åtgärda direkt. Är det större fel åtgärdas det vid senare tillfälle.

Elterm tar lägenheterna i nummerföljd. Tänk på att flytta undan saker så de kommer åt pannan.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma kan nyckel lämnas till Maria, lgh.23 senast söndag kväll.

Vid frågor kontakta Maria lgh.23.

Hälsningar från styrelsen