Lekplats

Innan sommaren kontaktade styrelsen tre olika leverantörer av lekplatser (Tress, Hags och Kompan) Alla tre kom tillbaka med bra alternativ, men valet föll tillslut på Tress.

Allt kommer att bytas ut, lekställning, gungor och underlag. Dagens sandlådan kommer att tas bort med planen att placera en mindre sandlåda under trädet för bättre skugga under våren 2022.
Underlaget kommer bytas från dagens gummiplattor till en helgjuten gummimatta i rött.
Lekställningen kommer bli större än dagens. Detta innebär att gräsytan mellan dagens lekställning och flaggstången kommer minskas (2x5m).
Se nedan bild på både lekställning, gungställning och typ av underlag.

Arbetet kommer att utföras av företaget Lekplatskonsulten i slutet av augusti eller under september. Styrelsen återkommer med mer info angående detta.

Mvh
Styrelsen