Grannsamverkan v.9

Bostadsinbrotten i Lerums Kommun är fortfarande på en låg nivå men en ökning ses nu i början på 2021. I närområdet har två inbrott skett du ser listan nedan.

STENKULLEN

Fullbordat bostadsinbrott: Hede hage, 210205-07, uppbruten altandörr

Garageinbrott: Knavrav 210201

På vår hemsida https://polisen.se/utsatt-for-brott/ har vi många råd och tips till dig. Det finna även flera e-tjänster som du kan använda för tips, anmälningar, ansökningar mm. Använd dessa tjänster för de är till för att underlätta för dig och oss.

Glöm inte att tipsa polisen vad du ser eller hör!Tveka inte att ringa 112 vid pågående händelser.

/ Grannsamverkan