Information gällande städdag

Städdagen på söndag (28 april) är flyttad en vecka till söndagen 5 maj.

STÄDDAG

5 maj

kl. 10:00