Information från styrelsen

NY FÖRVALTARE
Vi har anlitat en ny förvaltare – Lindome Lön & Redovisning. Vår förvaltare är Anna Hussfeldt.

Kontaktuppgifter:
Anna Hussfelt
Lindome Lön och Redovisning AB
Kroksjövägen 40
437 92 Lindome
Telefon: 031-724 20 22
info@lindomeredovisning.se 

DIGITALISERING
Med anledning av vår nya förvaltare önskar både vi i styrelsen och Anna att digitalisera oss mera. Detta både för miljöns skull, men också för att det underlättar i hantering för oss alla.

Vi vill därför att ni som kan tänka er att få hyresavier och nyhetsbrev från styrelsen att meddela er/era bostads mailadresser till styrelsen@brfolver.se senast 7 september.

INSTÄLLD SOMMARFEST
På grund av för lågt intresse för festkommittén är den planerade sommarfesten 25 augusti inställd.