Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 7 maj klockan 19.00 i föreningslokalen.

Ärenden som medlem önskar få behandlat på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 23 april 2018 under adress Brf Olver. 

För fullständig kallelse hänvisar vi till det pappersutskick som gått hem till alla medlemmar.

Välkomna!