Byggstart – info

Vi ber om ursäkt för kort varsel med information, men igår (torsdag eftermiddag) fick vi äntligen klart det sista inför byggstart och kan nu gå ut med information.

På måndag 12 februari är det byggstart för utbyte av våra tak. Takbytet beräknas ta ca fem-tio veckor, därefter kommer målning av huvar etc att ske i april-maj.
Byggtider är från 07:00 till 18:00 (vid bra väder kan de jobba längre än så). Snickarna kommer att ha en container inne på gården/intill vägen varje dag som de tar med sig vid arbetsdagens slut.

Rutt för takbytet bifogas där ni kan se i vilken ordning som de kommer att byta taken. Marken intill husväggen (1.5 – 2 meter) får inte ha några trädgårdsmöbler etc när det är dags för ert takbyte. Vi reserverar oss för eventuella växter som kan komma att ta skada av byggställningen.

Carportarna kommer att bytas ut under tre lördagar (09:00-18:00 är arbetstider under lördagarna). Se vilka lördagar som berör din carport på bifogad skiss. När er carport renoveras kan ni inte parkera där. Vi hänvisar istället till grusparkeringen vid kyrkan eller parkeringen vid dagiset under detta tillfälle. Vid takbyte på ”Carport 2” och ”Carport 3” (se bifogad skiss) får inte heller gästparkeringen användas.

Parkeringen på gavel av ”Carport 1” (se bifogad skiss) får inte användas under de veckorna takbytet pågår då den kommer behövas till förvaring av takpannor. Detta gäller även parkeringen vid kyrkan bakom carporten.

Om snickarna behöver komma åt taket inifrån kommer vi kontakta de hushåll som
berörs av detta.

Vi vill också uppmärksamma gällande informationen för förvaring på våra vindar som vi gick ut med nedan info för ett par veckor sedan.

Vi står inför stora fastighetsarbeten under våren/sommaren.

Vi har tecknat avtal med Västra Götalands bygg och tak för att hantera bytet av våra tegelpannor (våra hus och carportar). Vi kommer även att ha en extern byggkonsult som under takbytet besiktigar deras arbete samt även gör slutbesiktningen. Takbytet beräknas vara klart innan sommaren.

Takbytet kommer preliminärt att påbörjas i februari (v. 7). Till dess ber vi er att se över era vindsutrymmen eftersom att snickarna måste komma in från vinden på vissa tak.

Våra vindar får egentligen inte användas för förvaring då golvet inte är byggt för detta och inte heller vårt ventilationssystem. Mögel bildas om inte luft kommer åt. Brandskyddsmyndigheten har regler som ska följas annars blir boenden ersättningsskyldig vid händelse av brand.

FÖRVARING PÅ VINDEN
– Maxhöjd av förvaring på vinden för att ventilationen ska fungera och av brandsäkerhetsskäl är 1 meter högt.
– Inget får finnas i, eller över lösullen.
– Vinden får inte bebyggas.
– Ingenting får hängas från taket.
– Det ska vara en gångväg längs med hela vinden.

Samtliga vindar ska efterfölja ovan riktlinjer senast v. 6. Besiktning av samtliga vindar kommer att ske.