2018 översikt

2018

Här kommer en översikt över 2018. Mer info kommer närmre varje händelse, men boka gärna in nedan datum redan nu.

FEBRUARI
v. 7: arbetet med att byta ut våra tak preliminärt att påbörjas denna veckan.

APRIL
29 april: städdag

JUNI
6 juni: Sveriges nationaldag – flagghissningsceremoni

JULI
1 juli: sommarstäddag

AUGUSTI
25 augusti: sommarfest

OKTOBER
28 oktober: städdag

DECEMBER
9 december: lussefika

FESTKOMMITTÈ
Vill du vara med i festkommittén? Kontakta Ottilia på nr 37
eller maila ottilia.lindell@gmail.com