Grannsamverkan informerar 2017-09-29

Hej.

Nu börjar vi komma in i den mörka perioden. Jag uppmanar er att vara aktiva där ni bor.
Tyvärr har det varit flera inbrott i vår kommun.
 

Grannsamverkan är den mest effektiva brottsförebyggande metoden.
Ju mer rörelse i närområdet desto bättre!

14 bostadsinbrott sedan förra utskicket i början på augusti:

20170808-0813: Samuel Bagges väg, Lerum, försök till inbrott genom att, skadat låskolven
20170811-0813: Dämsjövägen, Gråbo, brutit upp fönster på altanen, tillgripit smycken
20170818,natt: Södra Annekärrsvägen, Gråbo, brutit upp fönster, okänt om något tillgripits
20170817, em: Mor Annas väg, Lerum, brutit upp fönster, okänt om något tillgripits
20170813-0819, Låddegårdsvägen, Gråbo, brutit upp verandadörr, tillgripit smycken
20170818: Elliots väg, Lerum, brutit upp köksfönster, okänt om något tillgripits
20170831, dag: Lerlyckevägen, Gråbo, brutit upp fönster övervåningen, tillgripit nycklar
20170901-02, Hjällsnäsvägen, Gråbo, okänt sätt, tillgripit smycken
20170903-05, Fågelkärrsvägen, Gråbo, brutit upp källarfönster, okänt om något tillgripits
20170906, kvällen:Bryngelsvägen, Stenkullen, försök till inbrott, lossat skruv i dörrhandtag
20170908, kvällen, Ölslanda gärde, Stenkullen, krossat altandörren, okänt om något tillgripits
20170908-10, Lagman Algots väg, Lerum, brutit upp fönster, tillgripit smycken
20170917, kväll/natt,  Lilla Holmenbacken, Lerum, brutit upp fönster, okänt om något tillgripits
20170928, kväll, Klockgjutarevägen, Lerum, brutit upp fönster, tillgripit smycken

Mer information finns på:
www.polisen.se/bostadsinbrott
www.stoldskyddsforeningen.se
www.samverkanmotbrott.nu

Kontakta polisen:
Ring 112 i nödsituation
För övriga ärenden, ring 114 14

 

Trevlig helg,
Hälsningar
Eva Strömblad
Kommunpolis i Lerum
eva.stromblad@polisen.se