Hyreshöjning 2% from Januari 2017

Från och med januari 2017 sker en hyreshöjning på 2% som styrelsen informerat om under årsstämman. 

Detta på grund av ökande kostnader för bland annat belysning och fastighetsunderhåll.

Mvh
Styrelsen