Information till Brf Olvers medlemmar

Åtagande för bostadsrättshavaren:

Bostadsrättshavaren har skyldighet att hålla sig till föreningens stadgar (stadgarna finns på föreningens hemsida, brfolver.se)

Avtalsvillkor för boende hos Brf Olver

Felanmälan:

Felanmälan önskas helst via mail till styrelsen@brfolver.se eller med lapp i respektive ansvariges brevlåda. Vem som är ansvarig för vad hittas på föreningens hemsida (brfolver.se) eller på anslagstavlan utanför tvättstugan.

Vid renovering av lägenheten:

Alla ändringar av planlösning skall styrelsen GODKÄNNA först, lämna in en planritning till styrelsen för beslut. Vid renovering av badrum måste ett intyg på att det är utfört på ett fackmannamässigt sätt (av certifierad person) lämnas in till styrelsen, detsamma gäller vid elarbeten och rörarbeten.

Lägenhet:

Filter i värmepumpen och till ventilationen ska rengöras 4 ggr/år enl instruktion. Se gällande enligt er värmepump. Använd alltid översvämningsskydd under diskmaskin gärna även under kyl och frys.
Kontrollera att golvbrunn och köksavlopp håller tätt. Inga saker får ligga i lösullen på vinden, då isoleringen försämras. Frysar eller andra elektriska inventarier som förvaras i förråd får INTE kopplas till de gemensamma eluttagen.
Det är INTE tillåtet att sätta upp något på husfasaden. Vill ni montera eller sätta upp saker som t.ex. markis hör efter med styrelsen om vad som gäller.
Ha en lämplig bostadsrätts försäkring.
Brandvarnare har föreningen satt upp, de får inte nedmonteras. Kom ihåg att testa brandvarnaren regelbundet.

Trädgård:

Sköts av den boende, både sommar och vinter. Buskar och klätterväxter får INTE växa mot husfasaden, om det blir så flytta omgående växterna. Du kan bli ersättningsskyldig om växterna orsakar skador. Minsta avstånd från husfasad är 0.5 meter.
Det ska vara luft mellan mark och husgrund, jorden ska inte nå upp till teglet på huset. Rensa lövsilarna i stuprännorna minst 4 ggr/år.

Carport:

Endast registrerande bilar får stå parkerade på den tilldelade platsen för respektive lägenhet.
Bilar får endast köra in på området för av och på lastning. Bilen får alltså inte stå kvar längre än nödvändigt.
Tänk om olyckan är framme och utryckningsfordon måste komma fram.
Att vi kör långsamt i området är väl en självklarhet för ALLA, barnen kommer ju väldigt fort på cyklar m.m. Vi har ju lummigt med mycket buskar så sikten är dålig.

Sopkärl:

Endast till för hushålls sopor!!! Tidningar, kartonger, glas, plast m.m slängs på de återvinningsstationer som finns i kommunen.
Viktigt att locken till sopkärlen ALLTID är stängda så inga djur (ex.vis råttor och skator) kommer åt soporna.

Tvättstugan:

Städas ALLTID av efter användning, markerad tvättid gäller (torktid en timma efter tidens slut), golven ska städas, tvättmaskinens tvättmedelsfack skall göras rena, torktumlans filter måste torkas rent mellan varje tvättid.

Gemensamhetslokal:

Lånas ut mot en deposition på 200 kr, lokalen ska besiktigas före och efter användandet av den som lånar ut nyckeln. Kvällsaktiviteter i lokalen får inte hålla på längre än till kl. 01.00.

Övernattningsrum:

Lånas ut mot en depositionsavgift på 200kr varav 100kr återbetalas efter städning och återlämnande av nycklar.

Bastu:

Städas ALLTID efter användning.
Tänk på att förboka om ni vill vara säkra att få tillgång till bastun, annars gäller först till kvarn.

Telia fiberlan:

I ditt nätverksuttag i väggen har du tillgång till bredband, tv och telefoni från Telia.
Varje lägenhet har två boxar till TV, ett uttag för bredbandstelefoni samt ett uttag för bredband som tillhör bostadsrättsföreningen. I hyran ingår avgift för tv, bredband och telefoni. Vi har Telia kanalpaket stor som ingår till tv samt 100mb hastighet i bredband.

Hemsidan:

Vill du ha föreningens nyhetsbrev lämna din mailadress till styrelsen eller registrera dig på hemsidan.

Viktigt att tänka på vid flytt – Du ansvarar för att boxar med tillhörande koder ska lämnas vidare till nästa bostadsrättshavare.

Hälsningar styrelsen