Grannsamverkan Informerar 2016-04-04

Hej!

Som ni kanske har märkt har jag inte skickat ut någon statistik/lägesbild över bostadsinbrotten sedan i slutet av januari. Anledningen till detta är att jag tyvärr behövt prioritera andra uppgifter och därför inte hunnit med dessa utskick.

Statistiken under aktuell period har dock inte stuckit ut i jämförelse med tidigare år.

Denna helg, 1-3 april, sticker dock ut i statistiken. Det har hittills under helgen anmälts 6 st bostadsangrepp i nära anslutning till varandra i Jonsered.

I flera fall har gärningsmannen gått in i fastigheterna och stulit under tiden fastighetsägaren varit hemma i bostaden eller ute i trädgården. Dörren har varit olåst. I några fall har också gärningsmannen försökt ta sig in genom att borra upp lås eller fönster under nattetid.

Jag påminner om vikten av att hålla ytterdörren låst även då man är hemma i bostaden eller är ute i trädgården. Det är inget ovanligt tillvägagångssätt att gärningsmannen känner på dörrar och går in i bostaden även om någon är hemma. Ofta behöver gärningsmannen inte gå längre in än hallen för att hitta plånbok och bilnycklar m.m.

Det finns troligen också ett visst mörkertal när det gäller denna typ av stölder eftersom man kanske inte i alla fall inser att plånboken blivit stulen, utan att man istället anmäler den som borttappad.

Här följer en uppräkning av de anmälda bostadsinbrotten (försök och fullbordade brott) under perioden 29/1-3/4, (inkluderat stölderna i Jonsered som inte är rubricerat som inbrott i bostad utan stöld i bostad).

1/2, Gamla Kyrkvägen, Floda, försök till inbrott, larmet gick.

5-6/2, Lars Hägers väg, Lerum, försök till inbrott.

9/2, Gullpengen, Lerum.

11/2, Beckmans väg, Lerum, försök till inbrott

19-21/2, Beckmans väg, Lerum, försök till inbrott

25/2, Rurik Holms väg, Floda

1/3, Brunstorpsvägen, Stenkullen

6-7/3, Ådalavägen, Lerum, försök till inbrott

17/3, Granvägen, Floda,

26-27/3, William Thams väg, Floda

1-2/4, Stålebovägen, Jonsered

2/4, Gullringsbovägen, Jonsered

1-2/4, Sandbäcksvägen, Jonsered

2/4, Klackedammen, Jonsered

1-2/4, Gullringsbovägen, Jonsered

2/4, Klackedammen, Jonsered

Om det gjorts iakttagelser som kan sättas i samband med dessa brott så vill vi förstås ha tips om detta via tfn 114 14.

Jag har nu fått fler skyltar och dekaler så ni som fortfarande saknar detta kan meddela mig eller komma in till stationen på onsdag mellan 9-15 för att hämta detta.

Hälsningar
Stefan Holm
Lerumspolisen