Besiktning av ÅF Sprängkonsult 2015-12-17

Borohus AB har anlitat ÅF Sprängkonsult för att efterbesikta huskropparna som berörts av sprängningarna på Ölslanda 13:1.

Berörda hushåll skall ha fått brev från ÅF Sprängkonsult angående detta och att det önskas tillträde för besiktningen  2015-12-17 ca kl 08:30-12:00.

Är det någon som ej kan vara hemma vid denna tidpunkt så går det bra att lämna nycklar till Maria Hammarvid Lgh. 23

Mvh
Styrelsen