Viktigt!!! Ventilationsrengöring senarelagd!

Ventilationsrengöringen i området är senarelagd p.g.a. sjuk personal hos Hermenius, rensningen kommer därför påbörjas vecka 11 istället. För övrigt gäller nedanstående information fortfarande.

 

Hermenius skall utföra kanalrensning av till och frånluftskanaler samt imkanal och injustering av ventilationsflöden i samtliga lägenheter, detta tar ca 3 timmar per lägenhet. Det man själv behöver göra inför detta är att skruva ner ev. kryddhylla över fläkten så att den kanalen blir åtkomlig och rensa i klädkammare så ventilationen även där är åtkomlig. 

 

Hermenius kommer att meddela respektive lägenhetsinnehavare vilken dag det kommer att ske ca 1 vecka före rensning. Har man inte möjlighet att vara hemma får man lämna nyckel till Maria Hammarvid, lgh.23, Benny Widar, lgh.51 eller någon annan granne, man behöver då meddela Hermenius om vem som har nyckel. 

 

OBS! Om man inte ordnar tillgång till lägenheten utan att meddela Hermenius via mail eller telefon (mailadress och telefonnummer kommer att finnas i Hermenius brev) debiterar Hermenius den lägenhetsinnehavaren 200kr p.g.a. ökade kostnader och ombokningar.

 

Efter rensning och justering av ventilationsflöden är det viktigt att man inte ändrar det injusterade läget på sina ventiler, om man gör det ändras flödena både i sin egen lägenhet men även i de andra lägenheterna i samma huskropp.

 

Vid frågor ang. ventilationsrengöringen kontakta Maria, lgh.23.

 

Mvh Styrelsen