RR Bygg har påbörjat fas 2 av fasaderna.

RR Bygg har nu påbörjat fas 2 av fasad renoveringarna efter vinteruppehållet.